มูลนิธิมาดามแป้งระดมทุนได้ทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

         คุณนวลพรรณ  ล่ำซำ  ประธานมูลนิธิ “มาดามแป้ง”  ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่  “ล้ง1919”  และเปิดมูลนิธิไปเมื่อวันที่  22 มีนาคม 2564  และตอนนี้ก็มียอดบริจาคเข้ามาแล้วโดยไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น  30 ล้านบาท  โดยเป็นยอดที่ได้จากการประมูลของรักและของหวง  และยังเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอีกด้วย  และยังมีการสแกนคิวอาร์โค้ด 55 บาท  เพื่อบริจาคอีกด้วย  ซึ่งยอดเงินที่ได้จากการบริจาคาทั้ง 30 ล้านบาท  จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป  ดังนี้

มูลนิธิมาดามแป้งระดมทุนได้ทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

1.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติต่อไป  เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

2.จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในต่างจังหวัด จำนวน 6 แห่ง  คือ  เครื่องช่วยหายใจและเครื่องให้ออกซิเจน  มูลค่า 1,000,000 บาท  แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง  มูลค่า 800,000  แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชร  เครื่องฟอกไตและเครื่องผลิตน้ำสำหรับเครื่องฟอกไต  มูลค่า 800,000 แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร  เครื่องฟอกไต  มูลค่า 500,000 บาท  แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  เครื่องฟอกไต มูลค่า 800,000 บาท แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี  มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก  เป็นจำนวนเงิน  1,000,000 บาท 

3.สนับสนุนทุนกลุ่มประกอบอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว  ที่ผ่านการอบรมด้านอาชีพ  จากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  กรมกิจการสตีและครอบครัว  จำนวนทั้งสิ้น 55 คน  คนละ 20,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท 

มูลนิธิมาดามแป้งระดมทุนได้ทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

4.มอบเงินสนับสนุนการศึกษา  แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 10 โรงเรียนใน 6 จังหวัด  ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  โรงเรียนละ 100,000 บาท  รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท

 

 

#ข่าวฟุตบอล #madampang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น